TÄVLINGSREGLEMENTE

§ 1. Tävlingsreglemente

WFM använder sig av aktuella regler och tävlingsbestämmelser i första hand enligt Göteborgs Fotbollförbund (GFF) samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF) med undantag för enskilda ändringar enligt detta Tävlingsreglemente.

§ 2. Spelform

Poolspel där lagen spelar minimum 3 matcher. Ingen resultat- eller målrapportering förekommer utan WFM ska i första hand ses som utbildning och i förekommande åldersgrupper förberedande för kommande spelformer.

§ 3. Speltid

5-manna
Matchtid 1×20 minuter

7-manna
Matchtid 1×25

9-manna
Matchtid 1×25 min

§ 4. Klassindelning

P2010 & F2010, 5-manna 21 oktober
P2009 & F2009, 5-manna 22 oktober
P2008 & F2008, 7-manna 28 oktober
P2007 & F2007, 7-manna 29 oktober
P2006 & F2006, 9-manna 11-12 november
P2005 & F2005, 9-manna 11-12 november

§ 5. Antal spelare

5.1 Det finns ingen begränsning till hur många spelare respektive lag får anmäla till turneringen men vi rekommenderar att man följer Göteborgs Fotbollsförbunds riktlinjer för respektive spelform.

5.2 En spelare får representera föreningen i flera olika åldersklasser men endast 1 Lag i varje åldersklass om föreningen anmält fler än 1 lag. Dispens för detta kan ske om särskilda skäl föreligger men måste godkännas av sekretariatet innan.

§ 6. Dispens

6.1 Vi ger inga generella dispenser för att ha med överåriga spelare om inte Göteborgs Fotbollsförbund godkänt detta för tidigare seriespel. Dispensen skall i sådana fall bifogas tillsammans med Laguppställningen inför lagets första match. Görs inte detta ses spelaren som obehörig. Generella dispenser i flickgrupperna i enlighet med GFFs reglemente anses giltiga.

6.2 Flickor får medverka i Pojkklasser. Reglementet (6.1) för åldersindelning skall dock följas.

§ 7. Matchdetaljer

7.1 I klasserna 11-12 år så skall Laguppställning (se separat flik) lämnas in innan lagets första match till Sekretariatet. Där skall personnummer, tröjnummer och namn anges. Om man byter nummer under turneringens gång måste det anmälas till Sekretariatet innan laget spelar sin nästa match.

7.2 Samtliga lag och spelare måste ha numrerade tröjor.

7.3 Om två lag har lika speldräkter så är det alltid bortalagets skyldighet att byta speldräkt alternativt använda sig av västar.

7.4 Bollar som används är i motsvarande storlek vad SvFF och Göteborgs Fotbollsförbund rekommenderar för aktuell ålder.

§ 8 Domare

8.1 Domarna är föreningsdomare från ÖIS Akademi.

§ 9. Walk-over

9.1 Lag som uteblir från match och inte påvisar ett giltigt skäl inom rimlig tid från när matchen skulle spelats utesluts från turneringen.

§ 10. Spelplaner

10.1 Wilhelm Fribergs Minnescup spelas på ÖIS-gården och dess konstgräsplaner Hammarviken Arena (konstgräs), Balders Hage (konstgräs 7-manna) samt JM-vallen (gräs).

§ 11. Spelschema

11.1 Spelschemat publiceras ca 1 vecka innan turneringen för respektive åldersklass skall spelas. Tävlingsansvarig förbehåller sig dock rätten att ändra spelschemat fram tills dess att turneringen startar.

§ 12. Arrangör

Wilhelm Fribergs Minnescup arrangeras av Örgryte Idrottssällskap Fotbollsförening.

§ 13. Omklädningsrum och Skyldigheter

13.1 Under Wilhelm Fribergs Minnescup finns det flera omklädningsrum som lagen under turneringen har rätt att utnyttja med intilliggande duschar. ÖIS ansvarar dock inte för om eventuellt bortkomna värdesaker som försvinner i omklädningsrum eller intilliggande planer utan det är varje lags enskilda ansvar att ansvara för detta.