DOKUMENT

Här kan du som spelare, förälder i såväl ÖIS eller andra föreningar läsa om hur vi jobbar med de olika delarna i vår Akademi i såväl Verksamheten som Spelarutbildningen. Notera att inte alla dokument som det hänvisas till återfinns i listan nedan då dessa är beslutade om att vara stängda och endast tillgängliga för utvalda personer som jobbar inom akademin.

I Akademins verksamhetsplan kan du läsa om hur vi arbetar med olika delar i akademin och är obligatorisk att läsa för samtliga som är aktiva i vår akademi samt dess målsmän. För att ladda ner verksamhetsplanen klickar du på bilden ovan.

I Akademins spelarutbildningsplan kan du på ett överskådligt sätt se hur vi jobbar med utbildningen av våra spelare från det år dem fyller 5 tills det år dem fyller 19. Spelarutbildningsplanen är det verktyg som används av samtliga ledare i den dagliga verksamheten på planen. För att läsa vår spelarutbildningsplan klickar du på bilden ovan.

Policy avseende avgifter & kostnader i ÖIS akademi

Från och med den 1:a januari 2017 gäller en ny policy avseende avgifter och kostnader i ÖIS akademi som såväl ledare, föräldrar och spelare ska rätta sig efter. Policyn finns i sin helhet att läsa genom att ladda ner PDF:en nedan.

Policydokument